Demokrati, diplomati, krisestyring, nedrustning og international sikkerhed, bæredygtig udvikling og menneskerettigheder er blandt emner, som tusindvis af unge verden over mødes om hvert år på konferencer, der simulerer FN-konferencer. Ungdomskonferencerne går under betegnelsen Model United Nations, forkortet MUN.

Blandt danske undervisningsinstitutioner udskiller Birkerød Gymnasium i Nordsjælland sig som vært for den største MUN i Skandinavien, og den kaldes meget passende BIGMUN. I år deltog 350 unge fra otte lande, Holland, Libanon, Skotland, Tyskland, Sverige, Spanien, USA, Danmark.

Det betyder også, at unge fra andre lande skal indlogeres og får nærkontakt med værtslandet. E-klubbens præsidentelect, Henrik Stirø-Larsen, og hans familie stillede op som værtshjem for en pige, Sophia Spiewok (th. på billedet), fra Tyskland.
 
”Det faldt helt naturligt”, siger Henrik. Hans datter, Katrine (tv. på billedet), er elev på gymnasiets internationale linje. Hun er derfor også aktiv i gymnasiets MUN Society’s debatter og har tidligere deltaget i en MUN-konference i Polen. ”Så kald det bare for ungdomsudveksling”, siger e-klubbens præsidentelect for 2016-17.
Ved åbningen af konferencen i februar talte bl.a. tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard og prinsesse Marie.
 
Den første MUN-konference blev holdt på St. Lawrence University i USA i 1949. Model United Nations omfatter nu lande (gymnasier og universiteter) over hele verden. De unges konferencesprog er engelsk.
 
Temaet på dette års BIGMUN var: Reducing Inequality Through Sustainable Development (reducering af ulighed gennem bæredygtig udvikling).
 
Om Model United Nations forklarer gymnasiet i Birkerød: Elever med interesse for international politik har mulighed for at debattere et bredt udvalg af aktuelle internationale emner. De forskellige debatter følger samme protokoller og procedurer som det rigtige FN, hvilket betyder, at konferencedeltagere får en dybere forståelse af det internationale politiske miljø. Ud over de mange akademiske fordele er Model United Nations’ konferencer også et godt grundlag for at knytte venskaber på tværs af skoler og lande ved hjælp af kulturel og akademisk berigelse.
 
De unge udgav hver dag på MUN-konferencen i Birkerød en konferenceavis på: engelsk.
 
 
 
 
BIGMUNs konferenceavis, BIG monitor