Rotary E-Club One of Denmark rundede nytåret 2018-19 med 19 aktive medlemmer, det højeste medlemstal i den digitale rotaryklubs fem et halvt års eksistens.
 
I perioden juni-december fik klubben 12 nye medlemmer, hvoraf ni var overflyttede fra andre rotaryklubber. De øvrige tre blev optaget som nye rotarianere.
 
Af de overflyttede medlemmer er der fem med en fortid som præsident i deres tidligere klubber, hvoraf to desuden har været guvernørassistent.
 
 
Fem af de overflyttede kom fra klubber i Distrikt 1470, tre fra D-1480 og en fra en brasiliansk e-klub.
 
For hele medlemsgruppen tæller nu, at otte af e-klubbens aktive medlemmer har erfaring fra hvervet som klubpræsident.
 
Feltet føres an af klubbens charterpræsident, Haagen Cumlet, der er registreret for fem præsidentperioder, heraf de fire i e-klubben. Tallet kom lidt højt op, fordi to af hans umiddelbare efterfølgere i e-klubben abdicerede efter nogle få måneder i embedet.
 
For nærværende har den digitale rotaryklub omkring en håndfuld prospektive nye medlemmer.
 
Formand for klubbens medlemsudvalg, præsidentelect Henrik Stirø-Larsen, siger: - 'Mange rotarianere fortæller mig, at de har svært ved at få plads til et ugentligt møde i deres rotaryklub.
 
For adskillige af disse rotarianere kan E-klubben være et godt alternativ.
 
I E-klubben mødes vi kun to gange pr. måned, og da man ikke skal bruge tid på spisning, tager hvert møde kun én time.
 
Ligeledes kan man deltage i møderne alle steder fra, blot man har adgang til en internetforbindelse.
 
Selv har jeg deltaget i to møder via min smartphone, imens jeg gik 800 kilometer på pilgrimsruten Caminoen i Nordspanien.'
 
Henrik Stirø-Larsen er selv blandt pastpræsidenterne (2017-18) og tager en ny tørn i cockpittet i rotaryåret 2019-20.