Det er nu også muligt at gå til rotarymøde hos Rotary E-Club One of Denmark på computeren via portalen www.rotary.dk.

Klik på feltet ’Rotary Danmark” i portalens menubjælke. (Man behøver ikke at være logget ind på portalen).

Klik derefter på ’E-klubbens mødelokale’ – skriv dit navn i det angivne felt og kryds af for ’guest’. Du kan nu ’enter’ mødelokalet.

Klubmøderne - normalt de tre første tirsdage i måneden - varer en time, 20:15-21:15.

 
Det er en god ikke at vente til sidste øjeblik med at klikke på, men at være i gang ved 19:45 - 20-tiden med at komme indenfor. Klubbens CICO er den teknisk ansvarlige for mødernes afvikling og står også til rådighed med hjælp til den enkelte deltager.
 
Desuden kan anbefales brug af et godt headset. Deltager man eventuelt som ’presenter’, f.eks. som foredragsholder, skal man have installeret det webbaserede ’værktøj’ Add-in på sin computer for at sikre kvaliteten af ’deling af skærm’.
 
(Add-in kan f.eks. downloades fra Adobe Connect-siden http://www.adobe.com/support/connect/downloads-updates.html#meeting-add-ins), både til Windows og Mac.
 
Nu tilbage til feltet om e-klubben under ‘Rotary Danmark’.
 
Her finder du også:
- et klik til e-klubbens forside på www.rotary.dk med bl.a. vores mødekalender;
- et klik til vores helt egen hjemmeside, www.rotaryeclubonedenmark.com.
 
I menubjælken på herværende hjemmeside, www.rotaryeclubonedenmark.com,  kan man i øvrigt ligeledes klikke ind til møde i e-klubben, og der er i samme bjælke oprettet særlige mødelokaler til Rotary Danmark, Rotartact og andre i rotaryfamilien, som måtte have brug for et virtuelt mødelokale med plads til rigtigt mange deltagere.
 
I nævnte menubjælke findes en video med en kort vejledning om brugen af Adobe Connect, som den danske Adobe Connect-forhandler har udarbejdet.
 
I menubjælken ligger bl.a. også et klik til et Diskussionsforum, der indeholder mødereferater og lignende, mange med både videoklip, powerpoints og billeder samt mulighed for at kommentere og diskutere teksterne.
 
Vi har haft rigtigt mange besøgende på forummet; det kan man se af antallet af ’views’ ud for det enkelte referat. Desværre har kun en enkelt haft noget at sige.
 
Men det ændrer sig forhåbentligt, når e-klubben kommer rigtigt i gang med også at bruge sådanne mulighederne på den nye rotaryportal www.rotary.dk.
 
Ideen med at lægge mødereferater ind på et forum er nemlig også for e-klubbens vedkommende, at medlemmer i f.eks. fjerne tidszoner eller andre i tidsnød alligevel kan være med; finde ud af, hvad der rører sig i den internetbaserede danske rotaryklub og at give sit besyv til kende.
 
Rotary E-Club One of Denmark er registreret i Distrikt 1480, men har status som e-klub for alle fem danske rotarydistrikter.
 
PS: Klikker du på linjen E-klubber,  får du en forklaring på, hvad e-klubberne er for en størrelse.