Luftkaptajn Henrik Stirø-Larsen, Jyllinge, har overtaget præsidentposten i Rotary E-Club One of Denmark, den første og foreløbige eneste digitale rotaryklub i Danmark, hvor medlemmerne mødes ved deres computerskærm.
 
Han afløser autolakerer Claus Nielsen, Gørlev (th. på billedet).
 
 
Det er anden gang, den pensionerede airbusskaptajn sætter sig i cockpittet i den cyberbaserede rotaryklub. Præsidentværdigheden omfatter rotaryåret 2019-20.

 
To større projekter i e-klubben er ved at materialisere sig. Klubben har doneret en hjertestarter, inklusive et såkaldt varmeskab, til søfartsskolen Grønlands Maritime Center i Nuuk, som har en værdig af en snes tusinde kroner, og har bidraget med yderligere 10.000 kr. til et legepladsprojekt i Sydgrønland.
 
Medlemmer i klubben deltog i april i Hjerteforeningens landsindsamling, hvor indsamlere kunne erhverve en hjertestarter ved at gå som gruppe på mindst 15 indsamlingsruter. E-klubben kom i mål med 17 indsamlingsruter.
 
(Med medlemmerne spredt over halvdelen af Danmark blev der samlet ind tilsvarende mange forskellige steder. I alt kom 305 sådanne indsamlingsgrupper over målstregen med 15 indsamlingsruter ved Hjerteforeningens landsindsamling).
 
Legepladsprojektet omfatter tre legepladser, der i sommerens løb vil blive etableret i tre bygder i den sydgrønlandske kommune, som stiller grund til rådighed og derefter påtager sig opsyn og vedligeholdelse. Det er et fælles rotaryprojekt med flere deltagende instanser.
 
E-klubben har i de seneste par år oplevet en markant stigning i medlemstallet og regner med fortsat medlemsfremgang.
 
Rotary E-Club One of Denmark holder to månedlige møder på konfenceplatformen Adobe Connect. Gæster er velkomne. En gang i kvartalet mødes medlemmerne fysisk som i andre rotaryklubber.