Rotary E-Club One of Denmark blev på distriktskonferencen i Distrikt 1480 i oktober hædret med et 'certificate of appreciation' fra The Rotary Foundation for sin donation i rotaryåret 2017-18 til kampagnen End Polio Now.
 
Certifikatet er underskrevet af formanden for Foundation, Paul A. Netzel, og Rotary Internationals 2017-18 verdenspræsident, Jan Risely.
 
Teksten på certifikatet lyder:  
 
'E-Club One of Denmark is presented a certificate og preciation for its financial support of End Polio Now: Countdown to History Campaign. Together, we will fulfill our promise to the children of the world and eradicate polio.'
 
 
Beviset blev overrakt e-klubbens vicepræsident, Henrik Stirø-Larsen , af sidste års guvernør, IPDG Axel Brandt Lumholt.
 
Endnu en klub fra distriktets Område 4, Roskilde RK, blev hædret med et poliocertifikat.
 
Brevet med beviserne var sendt til distriktsguvernør Gudde Sødergren.
 
End Polio Now var e-klubbens sociale projekt for 2017-18 med en donation på 10.000 kr., heri iberettet afkastet fra e-klubbens billetsalg til Opera Hedelands forestillinger i august på amfiteatrets scene i Hedeland Naturpark. 
 
 
 
Formanden for Distriktets polioudvalg, PDG Jørgen Ørum, skriver i distriktets årsrapport om poliokampagnen:
 
Vi havde håbet på en fortsat nedgang af nye Poliotilfælde i det forgangne år.
 
Desværre steg antallet nye tilfælde, og det ser ud til at denne tendens fortsætter, idet der i 1. halvår 2018 har været 11 nye tilfælde mod 6 i samme periode i 2017.
 
Alle udbruddene er sket i Afghanistan og Pakistan. Planen for, hvornår vi er færdige med kampen mod Polio, skal nok justeres nogle år frem i tiden.
 
Det er glædeligt, at vaccinationsraten herhjemme mod bl.a. polio er steget fra ca. 85% til nu ca. 91%.
 
Vi ydede en betydelig økonomisk indsats i 2016-17 – nærmere betegnet 326.892 kr. fra klubberne i distriktet og fra distriktet. Specielt skal nævnes det ekstraordinære tilskud på 46.800 fra 12 klubber. For denne indsats blev distriktet belønnet med en Presidential Citation.
 
Med ”belønningen” fra Melinda og Bill Gates Foundation (2 til 1) giver det samlede beløb fra distrikt 1480 den nette sum af 980.676.000 kr. Det er penge nok til, at mere end 280.000 børn kunne vaccineres mod polio.
 
For år et 2017-18 er der til poliobekæmpelsen indbetalt 14.327,83 US-dollar, oplyser formanden for distriktets polioudvalg.