Julemøde i Rotary E-Club One of Denmark med: en medlemsoptagelse, velkomst til to nye medlemmer overflyttet fra andre klubber, tildeling af en fortjeneste-PHF-nål med to safirer - samt som vanen byder sig masser af latter, masser af applaus og masser af god stemning samt til lejligheden et lækkert julebord.
 
E-klubbens julemøde tirsdag den 4. december 2018. Vi mødtes på Pias flotte kunstgalleri, Galleri Juel Verland i Holbæk, til champagne og mingeling ved 17:30-tiden, der mellem malerierne var dekoreret til lejligheden med e-klubbens bannere fra nær og fjern.
 
Deltagere fra klubben: Præsident Claus Nielsen, vicepræsident Henrik Stirø-Larsen, kasserer Tommy Højegaard, sekretær Haagen Cumlet, sekretærnominee Lars Opgård Hjort, pr-udvalgsformand Pia Juel Verland, revisor Claus Lynge, Frank Jelmo, Jørgen Johansen, Gitte Lunding og registrerede gæstemedlemmer Pernille Bache og Mette Skjoldan.

Deltagere udefra: Distriktscounsellor Henrik Bjerre Tolstrup-Christensen, Ringsted Sct. Bendts; Niels Fisker-Andersen, København Vesterbro Rk; fhv. chartermedlem i e-klubben Cynthia M. Grund (Haagens kone); prospekt Karin Dolleris inviteret af Pia.
 
Julemødet markerede en markant udvidelse af medlemstallet: Vi optog et nyt medlem udefra, Mette Skjoldan, klassifikation 'indretning', og bød velkommen til to overflyttere, Lars Opgård Hjorth og Gitte Lunding, henholdsvis fra klubber i D1470 og D1480. Prospektiv Karin Dolleris anmodede efterfølgende om at få formel status som gæstemedlem.Billedtekst: Optagelse af Mette Skjoldan

Vicepræsident/medlemsudvalgsformand Henrik Stirø-Larsen blev beæret af præsident Claus Nielsen med en PHF med to safirer for sin indsats til fordel for medlemstallet og sin tilgængelighed for klubbens medlemmer. Den digitale rotaryklub er med nu 17 medlemmer og flere i pipelinen større end nogensinde før.


 
Billedtekst: Henrik får en PHF med to safirer af præsidenten(th).

Den aftrædende sekretær/eksekutivsekretær, Haagen Cumlet, fik af klubben og husværten, gallerist Pia Juel Verland, et billede af kunstneren Claus Ib Olsen fra serien 'æggehoveder', der netop nu er udstillet på galleriet i Holbæk. Netop dette billedes undertitel lyder: 'Selv superhelte bliver ældre'. Haagen var klubbens charterpræsident og kom til at præsidere i fire perioder - i hårde medlemstider, fortalte vicepræsident Henrik.

 


Billedtekst: Haagen beæres med billedet 'Selv superhelte bliver ældre' fra serien 'æggehoveder' af kunstneren Claus Ib Olsen.

Madden i galleriet var leveret af kogekone de luxe Gitte Lunding. Gitte blev, inden hun skulle videre med en middagslevering til en kunde i København, budt velkommen i klubben som nyt medlem af vicepræsidenten, og den samme opmærksomhed fik Lars Opgård Hjorth.
 
 
Billedtekst: Gitte bydes velkommen af medlemsudvalgsformanden.
 

 
Billedtekst: Lars (th) bydes velkommen i e-klubben.

Klubsangen, 'Søg at kende din næste ret', var til lejligheden skiftet ud med Skillema-dinke-dinke-du'.

Underholdningen omkring bordet omfattede et stærkt udvidet 3-minutters indlæg af Pia, der kom med afsløringer af sin duelighed som iværksætter allerede fra pigeårene, og præsident Claus stod for en rotaryquizz, hvor alle var så heldige at vinde en præmie.

 
Som et ekstra indslag i underholdningen, inden vi gik hjem, havde Pia hyret et musikalsk bekendtskab, pianist og operasanger Marie MacFarlane, der er dansk-amerikaner.
 
 
 
Det blev et hybridmøde, som vanen byder sig, med masser af latter, masser af applaus og masser af god stemning.
 
Præsidenten brugte naturligvis e-klubbens sølvklokke, som en tidligere præsident i klubben har lavet, til at ringe mødet ind og ud.

Ps: Vi havde under hele mødet et digitalt mødelokale på platformen Adobe Connect stående åbent på en computer og var således også parate til at lukke verden omkring os indenfor.