OPDATERET DEN 4. APRIL 2016
 
E-klubbens kasserer og mødereferent, Henrik Kohl (tv), er en flittig gæst i andre rotaryklubber. Både i Sydfrankrig, hvor han har sit hjem, og under rejser i andre lande og ikke mindst, når han og fru Margit forlægger residensen i den kolde del af året i Europa til det varmere Florida. Det er som bekendt det, man på rotarydansk kalder "besøg i anden klub".
 
Den 19. januar besøgte Henrik Estora RC (billedet), den 26. januar Naples Bay RC og den 28. januar Bonita Springs RC. I alle klubber overrakte Henrik vores klubbanner til værtsklubberne.
 
I den ene af klubberne, Estora RC, kom der en omtale i klubbens ugebrev og billede af banneroverrækkelsen. I teksten forklares det, at "Henrik fra Denmark" er en "returning"/tilbagevende gæst i Estoraklubben.
 
Men hvad så med den hjemlige klub, Rotary E-Club One of Denmark? Jo, den ene uge var såkaldt asynkron, dvs. vi ikke selv har noget klubmøde, i den anden uge deltog Henrik i e-klubbens bestyrelsesmøde den 25. januar og et klubmøde den 26. januar, begge gange via cyberspace med Adobe Connect.
 
(Se billederne)
 
 
.... i Naples Bay RC
 
.... og i Bonita Springs RC
 
 
 
 
 
.... jo, og så lige kopi af den side i Estora RC's ugebrev, hvor e-klubbens banner bliver overrakt.
 
 
Tilbage i Sydfrankrig besøgte Henri du Danemark Rotary Club Cagnes Renoir den 17. marts 2016 og udvekslede klubbanner med den lokale præsident, André Lozoun.
 
 
Bannerudvekslingen fandt sted under den månedlige middag, hvor vi også hørte om den kommende nye sporvognslinje mellem Nice by og lufthavnen, fortæller vort medlem i Sydfrankrig. Sporvognslinjen er programmeret til at være færdig i løbet af nogle år. Hvis den nogensinde føres videre til den by, hvor jeg bor, bliver det nok ikke i min tid, forudser Henrik Kohl.
 
Bannerudvekslingen blev i øvrigt foreviget i Renoirklubbens ugebrev. Om lørdagen deltog Henrik Kohl som frivillig ved indsamlingen til Banque alimentaire, fremgår det af ugebrevet:
 
 
Henrik participe à la vie du Club quand il est à Cagnes. La preuve est qu’il va être des nôtres pour La Collecte de LA BANQUE ALIMENTAIRE le samedi 19 mars au Casino du Cros.