Posted on Dec 08, 2017
’Jeg skylder en tak til dig for at have udvirket, at jeg i år blev Paul Harris Fellow. Det er dejligt og bekræftende for, at det, jeg gør med Opera Hedeland, går i den rigtige retning - også på parametre som velgørenhed ….. Tænker, om jeg skal melde mig ind i Rotary….’ skrev Opera Hedelands chef, Claus Lynge, i en takkemail i juni 2017 til sekretæren i Rotary E-Club One of Denmark.
 
Operachefen var en af de 100 ikke-rotarianere, der netop var blevet tildelt en PHF af en Rotaryklub i lokalmiljøet, i hans tilfælde af e-klubben, der er registreret i Distrikt 1480.
 
På e-klubbens møde med distriktstguvernør Axel Brandt Lumholt (tv) den 5. december i International House i Bella Center i København blev Claus Lynge så optaget som medlem af klubpræsident Henrik Stirø-Larsen (th) - efter en tid som gæstemedlem.
Klubpræsident Henrik Stirø-Larsen sagde i sin velkomsttale, at optagelse af en PHF’er som medlem var helt speciel, fordi en PHF-belønning i en dansk Rotaryklub normalt er noget, et medlem får for en indsats internt for klubben gennem flere år.
 
Operachefen har været en vigtig ekstern partner for e-klubben i flere år.
 
Opera Hedeland og e-klubben indgik for nogle år siden et billetsamarbejde til operaforestillingerne i august på den store udendørsscene i Hedeland Naturpark ved Hedehusene, der sikrer et afkast på 10 procent på billetter, der købes over et særligt Rotarylink på e-klubbens hjemmeside www.rotaryeclubonedenmark.com. Afkastet går nu til Rotarys kampagne End Polio.
 
Operachef Claus Lynge er også på en mere direkte måde trukket i arbejdstøjet i Rotary. Han er blevet medlem af Grønlandsudvalget i Distrikt 1470, der umiddelbart har kunnet bruge operachefens viden i forbindelse med en påtænkt støttekoncert i Holmens Kirke i København. I Grønlandsudvalget repræsenterer han også e-klubben, der deltager i et legepladsprojekt i det sydlige Grønland sammen med nogle klubber i nabodistriktet.
 
Det nye Rotarymedlem, Claus Lynge, blev budt velkommen i e-klubben med champagne. Klassifikation: ’Opera’.
 
 
BILLEDET NEDENFOR: ET KIK UD OVER KØBENHAVN FRA 23. ETAGE. E-KLUBBENS MØDE MED GUVERNØR AXEL LUMHOLT OG GUVERNØRASSISTEN TORBEN HVID RASMUSSEN.