Rotary E-Club One of Denmark har tildelt kasserer og ugebrevsredaktør Henrik Kohl (tv) en PHF. Det skete under en fransk visit, som Henrik var på i Danmark i begyndelsen af maj. Til daglig bor han i Frankrig.  
 
Klubpræsident Haagen Cumlet sagde ved overrækkelsen, at det jo kun sker lejlighedsvis, at e-klubbens medlemmer, om ikke alle, så dog nogle, kan være samlet fysisk. Det var derfor bekvemt, at e-klubben var blevet inviteret med til et møde i Humlebæk-Nivå Rotaryklub i Distrikt 1470, hvor overrækkelsen kunne finde sted.
 
Henrik Kohl er den første, som er blevet udnævnt til Paul Harris Fellow i e-klubbens korte historie.
 
 
E-klubbens præsident betegnede Henrik Kohl som en ”klassisk rotarianer”, der altid sørger for at besøge andre Rotaryklubber både, hvor han bor, og på rejser til andre lande. – Men han er mere end det, sagde præsidenten: - Henrik Kohl har vist en enorm tro på det danske e-klub-projekt, og jeg tør godt sige, at uden Henriks indsats ville vi næppe have stået her i dag.”
 
Den første danske internetbaserede Rotaryklub blev chartret i 2013.