Rotary E-Club one of Denmark var lørdag den 12. september 2015 på en guided tur til Holbæk Arts væg- og gavlmalerier.  Holbæk Art er stiftet og styres af Holbæk Østre Rotary Klub. Udebesøget var e-klubbens første i vores korte historie.
 
 
 
 
 
 
 
Nedenfor følger udpluk af ugebrevsredaktør Henriks beretning fra begivenheden.
 
 
Tilmeldte:  Jette,  Haagen, Poul Erik og Henrik.  
Afbud:  Sajitha, Mona Camilla, og Victor. 
Gæster:  Cynthia (Haagen), Anne Marie (Poul Erik) og Margit (Henrik) samt 2 bomuldshunde – som vi alle tog til os, men som kun adlød Haagen og Cynthia.
Mødeprocent: 57
 
Mødeleder: Præsidenten  
 
Referent: Ugebrevsredaktør Henrik
 
Vi mødtes kl. 11 ved Holbæk Museum iført fornuftige sko, vindtæt tøj og praktiske remedier (bl.a. meget smart stok/stol, som Cynthia og Haagen viste os) 
 
1.    Præsidentens velkomst
Præsident Jette bød os velkommen til rundvisningen og gav så ordet til Liva, kunststuderende ved Københavns Universitet, og vores guide.
 
2.    Rundvisning til Holbæk Arts kunstværker 
Dette var en speciel Rotary-rundvisning. Liva startede med at give os et bykort over gavlkunstværkerne. 
Og så fulgte vi en rute, hvor vi gik mod syd og derefter i en halvkreds tilbage mod Holbæks centrum. 
 
Der kom undervejs ved besigtigelsen mange gode, praktiske spørgsmål om værkerne, holdbarhed, påvirkninger og husejernes forhold til værkerne. Og også en del kommentarer om værkernes fortolkningsmuligheder. 
 
Liva svarede klart, åbent og forståeligt på alle spørgsmål uden, at vi blev frataget muligheden for vore egne fortolkninger af værkerne. Vi fik detaljer, som afmystificerede motiver og nogle kommentarer, som viste, hvor tæt mange af værkerne egentligt er på lokalmiljøet og Holbæks historie.
 
Efter godt 1 ½ time var vi mætte af indtryk og godt gennemblæste, så da vi også havde set et par rigtigt store gavlmalerier, som var fra et arrangement i 2013, sagde vi stop og lod det sidste værk, SuperFlex politiske kommentarer, nede på havnen, være uden vort besøg. 
 
Vi takkede Liva for hendes indsats og tilgang til os og værkerne og ønskede held og lykke med hendes bachelorafhandling om dans i malerierne.
 
Se video her fra Holbæk Arts hjemmeside:
 
3. Spisning på restaurant SuRi, Holbæk Havn
Præsidenten havde reserveret et udmærket bord til os. 
 
Hundene James og Harry fik plads i deres transportbur i bilen. 
 
Tak til Jette for et godt arrangement og initiativ, som Poul Erik lovede at følge op på næste år, når nye husgavle/-vægge i Holbæk skal dekoreres. 
 
4. Andet af interesse for klubben og dens medlemmer
Husk: der ikke er klubmøde den 15. september og asynkront/bestyrelsesmøde den 22. september. Den 29. september er der internationalt møde i cyberspace med den finske e-klub som vært. Se kalenderen – Jette har udsendt ajourført kalender – vedrørende de efterfølgende møder. 
 
5.    Slutning 
Referenten noterede sig, at dette havde været et godt møde, hvor vi havde lært hinanden bedre at kende og fået udvekslet synspunkter på dette og hint. 
 
PS: Cynthia var igen klubbens flittige fotograf, og et udvalg af hendes billeder fra iPhonen  ligger øverst i denne beretning.
 
 
 
PS2: Et udførligt referat kan ses under Diskussionsforum og på vores anden hjemmeside, www.rotarynyt.dk.