Posted on Aug 12, 2017
UPDATERET MED VIDEO 3. OKTOBER 2017
 
Fire sjællandske rotaryklubber og den grønlandske er gået sammen om etablering af fire legepladser i fire bygder i den sydgrønlandske kommune Kujalleq. Det er rotaryklubberne Hørsholm, Humlebæk-Nivå, Høje-Taastrup, Nuuk, alle i Distrikt 1470, og Rotary E-Club One of Denmark, der er registreret i Distrikt 1480.
 
Det er det andet store legepladsprojekt, som danske rotaryklubber går i gang med i Grønland.  Budgettet for de nye legepladser lyder på 232.000 kr., inklusive transporten.
 
Projektet søges gennemført i rotaryåret 2017-18 med støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond og Rotary Foundation Global Grant
 
Kujalleq Kommune stiller arealer til rådighed og sørger for opstilling af materiellet og driften, mens den private grønlandske børne- og ungeforeningen Nanu børn igen skal fungere som modtagerorganisation for legepladsudstyret, fortæller projektgruppens formand, Hans Mørk Janus, fra Hørsholm Rk.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sådan er budget og finansiering af legepladserne skruet sammen
 
Bidrag fra Nuuk Rk og andre klubber i Distrikt 1470:      48.000 kr.
 
Bidrag fra Rotary E-Club One of Denmark i D1480:        10.000 kr.
 
Matchingbidrag fra Rotary Danmarks Hjælpefond:           58.000 kr.       
 
Matchingbidrag fra Rotary Foundation Global Grant:       116.000 kr.
 
I alt:                                                                                  232.000 kr.
 
Transportudgifterne udgør over 20 procent af budgettet. De består af 1) fragt fra leverandøren, et firma i Køge, til Aalborg, hvorfra grønlandsbåden afgår; og 2) skibsfragten til Grønland. 3) Her bliver materiellet omlastet til mindre både, der hver for sig anløber de forskellige bygder en gang hver 14. dag.
 
I projektbeskrivelsen nævner arbejdsgruppens formand, Hans Mørk Janus, muligheden for at udvide antallet af interesserede rotaryklubber: - Vi søger medvirken fra andre rotaryklubber i Distrikt 1470. Henvendelse snarest til formanden for arbejdsgruppen. Tel.: 51511038. Mail: info@villa-st-jeannet.com
 
 
Køreplanen for gennemførelse af legepladsprojektet i Sydgrønland
 
Nuuk Rotary Klub, foreningen Nanu børn i Nuuk og Kujalleq Kommune skal sammen med arbejdsgruppen i Danmark sikre, at projektet bliver gennemført efter hensigten og den lagte plan:
  • Gennemførelse af formalia i finansieringsplanen inden 31. august 2017.
  • Specifikation af legepladsudstyr og forhandling om udstyr og fragt senest ultimo 2017.
  • Bestilling af legepladsudstyr i marts 2017 (Leverandøren af legepladsudsryret, UNO Koncept A/S, i Køge regner med ca. fire uger frem til afleveringen af materiellet i Grønlandshavnen i Aalborg for transporten til Grønland med Royal Arctic Line).
  • Udstyrets ankomst til Grønland ventes juni 2018.
  • Opstilling af materiel i juli/september 2018 vil ske i samarbejde med foreningen Nanu børn og Kujalleq Kommune, som stiller arealer og fremtidig drift til rådighed.
Ifølge projektgruppens formand, Hans Mørk Janus, har Kujalleq Kommune givet udtryk for, at de mest trængende bygder er:
  • Aappilattoq, den sydligste bygd i kommunen ca. 50 km fra Kap Farvel. Bygden har ca. 160 indbyggere.
  • Narsaq Kujalleq, (tidligere Frederiksdal), har ca. 97 indbyggere.
  • Alluitsup Paa (tidligere Sydprøven), er med ca. 390 indbyggere den største bygd i kommunen.
  • Eqalugaarsuit, ligger lidt syd for Qaqortoq og har ca. 138 indbyggere.
Kujalleq er den mindste og tyndest befolkede af de fire grønlandske kommuner med lidt under 7000 borgere. Med sine 53.000 kvadratkilometer er den sydgrønlandske kommune ca. 10.000 kvadratkilometer større end Danmark. Kommunen blev dannet i forbindelse med strukturreformen i 2009, der reducerede antallet af grønlandske kommuner fra 18 til fire.
 
Kommunen omfatter tre byer, 11 bygder og 37 såkaldte landbrugssteder (fåreavl, renavl, kvægavl, landbrug).  Qaqortoq er kommunens hovedby.
 
 
Det tidligere legepladsprojekt, som rotaryklubber i Distrikt 1470 har iværksat
 
I forvejen har klubber i Distrikt 1470 – Hørsholm, Helsingør, Espergærde-Humlebæk, Høje-Taastrup og Nuuk - stået for et projekt til etablering af fire legepladser i Qaasuitsup Kommune i Nordvestgrønland fordelt på bygderne Ukkussissat, Tasiusaq, Nuugaatsiaq og Niaqornaarsuk. Projekterne blev realiseret med et samlet beløb på ca. 240.000 kr. i rotaryårene 2015-17, men der er stadig noget, der venter:
 
Legepladsen Nuugaatsiaq blev ødelagt af tsunamien, der ramte bygden og nabobygden Illorsuit i juni 2017. Den ødelæggende havbølge, der var forårsaget af et stort jordskred fra en fjeldside i Karratfjorden, kostede fire mennesker livet, mens flere andre blev kvæstet.
 
Færdiggørelsen af legepladsen i Niaqornaarsuk er derfor blevet påvirket af kommunens store ressourceforbrug i forbindelse med tsunamien og evakueringen af alle beboerne i Nuugaatsiaq og nabobygden.
 
(Grønlands regering har ifølge presserapporter ’reserveret’ 70 millioner kroner til en permanent genhusning andre steder af de evakuerede).
 
Qaasuitsup Kommune har med hjælp af frivillige og arbejdsledige stået for opstilling af redskaberne og vil fremover sørge for den løbende vedligeholdelse af legepladserne. Den grønlandske børne- og ungeorganisation Nanu børn i Nuuk har også ved dette projekt stået som formel modtager af udstyret fra Danmark, idet Rotary, som arbejdsgruppeformanden, Hans Mørk Janus påpeger, principielt ikke yder støtte til offentlige institutioner.
 
Legepladsprojektet i Qaasuitsup Kommune blev indledt i rotaryåret 2013/2014 med daværende distriktsguvernør Bent Michael Nielsen fra Humlebæk-Nivå Rk som inspirator. Han har mange års arbejdsrelationer til Grønland. Arbejdet med dette projekt foregik i et særligt Nordatlantudvalg i Distrikt 1470. Fra nabodistriktet 1480 deltog en repræsentant for Rotary E-Club One of Denmark.
 
Nanu børn har som NGO-organisation til formål at sikre alle børn i Grønland et godt liv.  Foreningen er stiftet af Krissie Berthelsen Winberg, som er formand, med søsteren og sangeren Julie Berthelsen som ’ambassadør’.
 
Foreningen har hovedkontor i den grønlandske hovedstad, Nuuk. Den driver et værested for børn og unge i Sisimiut og har netop afsluttet et lignende femårigt værestedsprojekt i Qaqortoq. Foreningen arbejder for at kunne skabe lignende væresteder for børn og unge i samtlige byer i Grønland.
 
Danske klubber i den internationale kvindeorganisation Soroptimisterne har i årenes løb støttet foreningen Nanu børn med indsamlede midler til forskellige projekter. I 2013 modtog Nanu børn de danske soroptimistklubbers årsindsamling.
 
Rotary E-Club One of Denmark besluttede i rotaryåret 2015-16 at gå ind med støtte til de grønlandske legepladsprojekter, der var påbegyndt af rotaryklubber i Distrikt 1470.